ลอยกระทง ประวัติ ความเป็นมาของวันลอยกระทง

ลอยกระทง

ลอยกระทง

วันประเพณีลอยกระทง (Loy Krathong Festival) นับได้ว่าเป็นอีกหนึ่งวันสำคัญของเมืองไทย (Thailand) ซึ่งตรงกับวันขึ้น 15 เย็น เดือน 12 ตามปฏิทินจันทรคติของไทย ส่วนปฏิทินจันทรคติของล้านนา วันประเพณีลอยกระทง (Loy Krathong Festival) ชอบตกอยู่ในราวพ.ย.

ส่วนในปฏิทินของสุริยคติในบางปีนั้น เทศกาลประเพณีลอยกระทง (Loy Krathong Festival) ก็ชอบตรงกับตุลาคม ดังเช่นว่าเมื่อในปี พุทธศักราช2544 ที่มีวันประเพณีลอยกระทง (Loy Krathong Festival) ตรงกับวันที่ 31 ต.ค. แล้วก็วันประเพณีลอยกระทง (Loy Krathong Festival) จะวนกลับมาตรงในวันเดียวกันนี้อีกทีเมื่อถึงปี พุทธศักราช2563 PGSLOT

เทศกาลประเพณีลอยกระทง (Loy Krathong Festival) เป็นจารีตที่จัดขึ้นเพื่อเป็นการสะเดาะเคราะห์ และก็เป็นการขออโหสิต่อพระแม่คงคา โดยจากการศึกษาและทำการค้นพบในบางหลักฐานนั้นจะพบว่า การลอยกระทง (Loy Krathong) นั้นเป็นการบูชารอยรอยเท้า (Buddha’s footprint)

ที่ริมฝั่งแม่น้ำนัมทามหาแม่น้ำ (Narmada River) แม้กระนั้นอีกหลักฐานหนึ่งก็บอกว่าการลอยกระทง (Loy Krathong) เป็นการบูชาพระอุปลุกโคนรหันต์ (Upagupta) หรือพระมหาสาวก สำหรับในประเทศไทย (Thailand) ได้จัดให้มีประเพณีลอยกระทง (Loy Krathong Festival)

ในทุกพื้นที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งรอบๆที่อยู่ชิดกับสายธาร แม่น้ำ คลอง หรือแหล่ง PG SLOT น้ำต่างๆล้วนแต่มีจะเอกลักษณ์ และก็ความน่าดึงดูดใจที่มีความส่วนตัวแตกต่างออกไป นอกจากนั้นในบางประเทศนั้นก็มีการจัดเทศกาลประเพณีลอยกระทง (Loy Krathong Festival) ลอยกระทง

ประเทศลาว (Laos)

เช่นเดียวกันไม่ว่าจะเป็นประเทศลาว (Laos) ชอบประเพณีลอยกระทง (Loy Krathong) กันในวันออกษา หรือวันขึ้น 15 เย็น เดือน 11 ในงานไหลเรือไฟ (Illuminated Boat Procession) ของลาว (Laos)

ประเทศเขมร (Cambodia) จะมีการประเพณีลอยกระทง (Loy Krathong) ร่วมกันถึง 2 ครั้งร่วมกัน โดยหนแรกจะประเพณีลอยกระทง (Loy Krathong) ของหลวงตอนกลางเดือน 11

ส่วนของประชากรทั่วๆไปก็จะทำกระทง (Krathong) เล็กๆรวมทั้งกระทำการใส่ของกินไปด้วย Ufabet ครั้งลำดับที่สองนั้นจะเป็นช่วงๆช่วงเวลากลางเดือน 12 ถนนหลวงจะทำกระทง (Krathong) ใหญ่ ส่วนของพลเมืองนั้นจะมิได้ทำกระทง (Krathong) เสมือนในคราวแรก

แม้กระนั้นจะมีการเตรียมอาหารต่างๆเพื่อนำไปใส่ลงไปในกระทง (Krathong) ใหญ่ด้วย โดยเช้าใจกันว่าการใส่ของกินลงไปจะเป็นการส่งส่วนบุญไปให้เปรต มีเทศกาลน้ำ (Warter Festival) ที่จัดให้มีการแข่งขันเรือยาว (Long boat racing) การแสดงดอกไม้เพลิงประทัด (Fireworks) ซึ่งจะทำจัดขึ้นในทุกๆปีตั้งแต่วันขึ้น 14 เย็น 15 เย็น จนกระทั่งวันแรม 1 เย็น ในพฤศจิกายน

ในส่วนของประเทศภรรยานมา (Myanmar) เมื่อถึงวันประเพณีลอยกระทง (Loy Krathong Festival) ผู้คนจะพากันทำกระทงที่มีการตกแต่งเป็นรูปคล้ายกับดอกบัวบาน (Lotus) มีการปักธูป เทียน และก็นิยมตัดเส้นผม ตัดเล็บ หรือนิยมใส่เหรียญเงินลงไปในกระทง แล้วตะนำไปลอยในน้ำ ลอยกระทง

ถ้าว่าพื้นที่นั้นใกล้กับสมุทร ก็จะนิยมประเพณีลอยกระทง (Loy Krathong) กันที่ริมฝั่งสมุทร โดยจะเช้าใจกันว่าจะเป็นการลอยเคราะห์ไป ปลดปล่อยเคราะห์ไป

ยิ่งไปกว่านี้ยังเช้าใจกันว่าการลอยกระทง (Loy Krathong) ยังเป็นการบูชาพระแม่คงคา joker รวมทั้งเป็นการขอโทษพระแม่คงคาอีกด้วย

ประเพณีลอยกระทง (Loy Krathong Festival)

เป็นจารีตประเพณีที่โบราณของประเทศอินเดีย (Indian) ที่เมืองไทย (Thailand) ได้รับเข้ามาปฏิบัติ แต่ว่าก็ไม่มีการปรากฏหลักฐานแจ่มกระจ่างว่าเมืองไทย (Thailand) เริ่มปฏิบัติกันมาตั้งแต่เมื่อใด ตอนไหน

โดยจากข้อมูลนิดหน่อยที่ได้ปรากฏขึ้นนั้น ได้มีการเจาะจงไว้ว่า ประเพณีลอยกระทง (Loy Krathong Festival) มีมาตั้งแต่เมื่อครั้งที่จังหวัดสุโขทัย (Sukhothai) ยังเป็นราชเมือง โดยที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว หรือรัชกาลที่ 1 ได้คาดการณ์ว่า

แรกเริ่มประเพณีลอยกระทง (Loy Krathong Festival) นี้จะเป็นพิธีการของพราหมณ์ที่ได้ปฏิบัติเพื่อเป็นการบูชาพระเจ้าทั้งยังสามหมายถึงพระอิศวร (Shiva) พระนารายณ์ (Narai) และก็พระพรหม (Brahma) ถัดมาได้ยึดมั่นตามทางพุทธศาสนา

แบะในขณะนี้นั้นมีหลักฐานว่า ประเพณีลอยกระทง (Loy Krathong Festival) ไม่น่าจะมีความเก่าแก่กว่ายุครัตนโกสินทร์ช่วงต้น (Early Rattanakosin period) โดยอ้างอิงหลักฐานจากภาพจิตผู้ตัดสินสร้างกระทง (Krathong) แบบต่างๆ

ในยุคพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว หรือรัชกาลที่ 1 ถัดมาในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย Slotxo หรือยุครัชกาลที่ 2 ได้มีการเปลี่ยนแนวทางการทำกระทง (Krathong) จากดอกบัว (Lotus) มาฯลฯกล้วย เพราะว่าดอกบัว (Lotus) เป็นวัตถุดิบที่หายาก ลอยกระทง

แล้วก็มีน้อยเลยใช้ต้นกล้วยมาทำเป็นกระทง (Krathong) ชดเชย แต่ว่าเมื่อดูๆไปแล้วยังขาดความงาม ก็เลยได้นำเอาใบกล้วยมาพับเป็นกลีบเหมือนดอกบัว (Lotus) จนได้กำเนิดความสวยตามนี้ตกทอดมาจนกระทั่งในขณะนี้

ในแต่ละภูมิภาคของไทย (Thailand) ก็จะมีประเพณีลอยกระทง (Loy Krathong Festival) รวมทั้งมีชื่อเรียกนานับประการ เช่น

ภาคเหนือ ชอบนิยมทำโคมลอยในประเพณีลอยกระทง (Loy Krathong Festival) ก็เลยเรียกกันว่า ยี่เป็งจุดหมายถึงการทำบุญในวันพระจันทร์เต็มดวงเดือนยี่ ซึ่งแม้นับวันตามแบบฉบับของล้านนาจะตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 12 ในแบบไทย

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นั้นจะเรียกประเพณีลอยกระทง (Loy Krathong Festival) ว่าสิบสองเพ็งเป้าหมายถึงวันพระจันทร์เต็มดวงเดือน 12

ภาคกึ่งกลาง ในกรุงเทพฯ (Bangkok) ก็จะมีการจัดงานที่วัดเทือกเขาทองคำ ประมาณ7 ถึง 10 วัน ก่อนงานประเพณีลอยกระทง (Loy Krathong Festival) และก็จะจบลงในพักหลังจากวันประเพณีลอยกระทง (Loy Krathong Festival)

ภาคใต้ นั้นจะมีการจัดงานประเพณีลอยกระทง (Loy Krathong Festival) ในแต่ละพื้นที่รวมทั้งจะมีการแข่งขันกระบวนการทำกระทง (Krathong) ฯลฯ ลอยกระทง

อ่านบทความน่าสนใจเพิ่มเติม สล็อตออนไลน์888 เกมสล็อตออนไลน์

PG SLOT เครดิตฟรี เกมสล็อตออนไลน์ 2021

คุณเบื่อกันมั้ย? กับการเล่นสล็อต ในรูปแบบซ้ำเดิม ลองมาสนุกกับแนวเกมใหม่ๆ กับเว็บ PG SLOT เครดิตฟรี ของเราเกมที่มาพร้อมกับโบนัสแจ็คพอต ที่โบนัสออกบ่อย แต่แจ็คพอตแตกบ่อยมากที่สุด เป็นเกมสล็อต ที่จะเพิ่มเงินรางวัลมากสุด หลายเท่า ให้กับท่านนักพนัน ที่เข้าเล่นเว็บไซต์เรา

สล็อตที่มีเกมเยอะมากที่สุด มากกว่า 200+ เกม ในรูปแบบเกม ที่จ่ายเงินโบนัสแบบทวีคูณ คอมโบโบนัสที่มากที่สุด โดยที่ไม่ต้องรอเข้าฟรีสปินก็มีสิทธิ์ที่จะได้โบนัส และจากหน้าเกมยิ่งได้เข้าฟรีสปิน ท่านยิ่งได้รับโบนัสแจ็คพ็อตเพื่มทวีคูณ แบบคุ้มค่าอย่างมากเลยทีเดียว!

ช่องทางการเล่น

ท่านสามารถเล่นผ่าน ได้ทั้ง Window และป่านทาง มือถือ เล่นได้ในระบบทั้ง Android และ Ios ใน เว็บคาสิโน PGSLOT ฟรีเครดิต ของเรา ก็ยังได้เพิ่มความสะดวก รวดเร็ว นักพนัน

และสำหรับการฝากยอด ก็ไม่ต้องส่งสลิปให้ยุ่งยาก เพราะเรามี “ระบบฝากอัตโนมัติ” ที่สามารถฝากถอนได้ โดยไม่ต้องไปฝากเงินที่ตู้อีกต่อไป ท่านสามารถทำการผ่านทางไลน์ เพียงแอดไลน์ และกรอกข้อมูล รอรับรหัส และฝากยอด ก็สามารถเข้า เล่นเกมสล็อต พีจีสล็อต ของเราได้เลย เล่น สล็อต ฟรี สมัครสมาชิก รับ โบนัสสมัครครั้งแรก 100% ฟรี

ในเครือข่ายใหญ่ของเว็บไซต์ ที่เป็น คาสิโน ระดับประเทศ อย่าง UFABET ด้วยระดับความเชี่ยวชาญ ของผู้ที่ร่วมก่อตั้ง รวมถึงทีมงานศิลปิน และด้วยการนี้ เลยทำให้ผู้คนที่เข้าเล่นเว็บไซต์ของเรา ตื่นตาตื่นใจกับ กราฟฟิค3D ที่ PG SOFT ได้คัดสรรส้รางขึ้นมา ทำให้เกินภาพกราฟฟิคที่สวยงาม และค่อนข้างสมจริง

เราพร้อมที่จะให้ทุกคน ได้สัมผัส กับเว็บสล็อตชั้นนำยุคใหม่ แนวเกมรูปแบบที่ไม่ซ้ำไคร และเว็บไซต์เรายังมีให้”ทดลองเล่น” กันก่อนอีกด้วย ทดลองเล่นสล็อต เข้าไปทดลองเล่น เรียนรู้รูปแบบเกมกันก่อน เพื่อความแม่นยำ และโบนัสก้อนโต ที่รอท่านอยู่